Nevşehir Deprem Riski Ne Kadar ?, En Büyük Deprem Ne Zaman Oldu ?

Nevşehir İlimiz Türkiye’de deprem riski en düşük olan şehirlerimiz arasında yer alıyor. Konu hakkında Nevşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)’nden yapılan açıklama şöyle;

NEVŞEHİR VE YAKIN CİVARININ DEPREMSELLİĞİ

Nevşehir Merkez ve ilçeleri, jeolojik dönem içerisinde Hersiniyen ve Alp Orojenezleri etkisinde kalan Orta Anadolu Volkanik Kompleksi içerisinde yer almaktadır. Bu dönem içerisinde oluşan tektonik hareketler sonucunda bölgede irili ufaklı faylar ve kıvrımlar oluşmuştur. Bölge genelindeki faylar genellikle kuzeybatı-güneydoğu ve kuzey-güney yönünde gelişmiştir. Neotektonik dönemde değişik karakterlerde tektonik yapılar gelişmiştir. Bunlar, batıda Tuzgölü fay zonu (TFZ), doğuda Orta Anadolu fay zonu (Ecemiş Fay Zonu) (OAFZ veya EFZ), kuzeyde Salanda (Gümüşkent) fay zonu (SFZ), güneyde Niğde fay zonu (NFZ) ve orta kesimde Derinkuyu fayı (DF) dır. KB-GD gidişli kıta içi bir kırık zonu olan Tuzgölü fay zonu (TFZ), yaklaşık 190-200 km uzunluğunda, 5-22 km genişliğinde olup, Tuzgölü kuzeyi ile güneyde Niğde arasında uzanır. KD-GB gidişli, sol yanal doğrultu atımlı fay karakterindeki Orta Anadolu fay zonu (Ecemiş fayı) (EFZ), yaklaşık 2-15 km genişliğinde olup, Kapadokya’nın doğusunda yer alır.

İlimiz sınırları içindeki en önemli fay, Gümüşkent fayıdır. Nevşehir’in 25 km batısında, Gümüşkent bucağının 2 km kuzeyinde yer alan, genelde tek çizgi halinde uzanan fay iki parçadan oluşur. Morfolojik olarak da belirgin olan fay, Üst Miyosen – Pliyosen yaşlı kireçtaşı, kil, marn, tüf ve ignimbirit ardalanmasından meydana gelen volkanosedimanter seriyi kesmektedir. Fay, güney bloğu aşağıda, kuzey bloğu yukarıda olan normal bir fay niteliğindedir.

1900 – 2021 yılları arasında Nevşehir ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin detay bilgileri Tablo 1’de verilmiştir. Öte yandan, 1900 – 2021 yılları arası inceleme alanı ve yakın çevresinde 100 km yarıçaplı daire içerisinde bulunan faylar ve meydana gelen depremler (4

Şekil 1 Nevşehir İli ve Çevresinde 4.0 üzerindeki depremler (AYDES)

Şekil 2 Nevşehir İli ve Çevresindeki Faylar (MTA)

Sonuç olarak Nevşehir il merkezi ve ilçelerini etkileyebilecek özellikte aktif fay zonları batıda Tuz Gölü Fay zonu, doğu da Ecemiş Fay zonu ve kuzeyde Gümüşkent Fayı olarak gruplandırılabilir.

Nevşehir

Nevşehir’de yaşanan en büyük deprem 27 Mayıs 1900 yılında 4.3 büyüklüğündeydi. 1900 yılından sonra 4 üzerinde büyüklükte başka bir depreme rastlanılmamış.

Deprem Riski Az Olan İllerimiz

Nevşehir İlimiz Türkiye’de deprem riski en düşük olan şehirlerimiz arasında yer alıyor.

Hakkında admin

Ayrıca Kontrol Et

Nevşehir Geneline Toz Taşınımı Uyarısı

Nevşehir’e son dakika uyarısında bulunan Meteoroloji 7.Bölge Müdürlüğü Nevşehir il genelinde toz taşınımının etkili olacağını …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir